Томбола за безплатно участие в семинарно обучение

Предложение "Подарък" Консулта – обучения и с ...

ІІІ. Подготвяни промени в ДОПК - част трета

Скритият съучастник като трето отговорно лице по смисъла на чл. 19 от ...

ІІ. Подготвяни промени в ДОПК - част втора

Мажоритарният собственик на акции и дялове като трето отговорно лице п ...

І. Подговяни промени в ДОПК - част първа

Пълномощникът като трето отговорно лице по чл. 19 от ДОПК ...

II. Публични задължения при сделки между свързани лица -

Препятстване събирането на публични задължения чрез сделки между свърз ...

Днес в Консулта прочетохме за ...

Интересно от сп. Мениджър, което бихме искали да споделим с вас ...

I. Публични задължения при сделки между свързани лица

Препятстване събирането на публични задължения чрез сделки между ...

Облагане на електронните услуги с ДДС

Услуги предоставяни по електронен път и тяхното облагане с ДДС ( ...

Командироване на работници в ЕС

Командироване на работници в ЕС, Европейското икономическо простр ...