ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗУТ

 

СЕМИНАР 
 

„ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗУТ”​

04 - 05. 05. 2017 година

София, Capital Fort - Бизнес  център, зала Манхатън

Лектори: 

Любомира Мотова

Ирена Обретенова 

МЕСТАТА ЗА СЕМИНАРА СА ИЗЧЕРПАНИ!

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА

 

04.05.2017г. - четвъртък

 

13,20 - 13,50

Регистрация

14,00 - 15,30

ЛЕКТОРИ
Любомира Мотова - съдия ВАС
Ирена Обретенова - съдия Административен съд - Варна

Първа част

УРЕГУЛИРАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

1.    Основни правила за урегулиране на поземлените имоти. Вещноправен ефект на устройствените планове.

2.    Урегулиране на поземлените имоти при условията на чл.16 от ЗУТ (“комасация”) – преглед на измененията от ДВ, бр.13 от 2017 г.; Фактически състав, от който се пораждат правните последици за урегулиране по реда на чл.16 и чл. 16а от ЗУТ; От кой момент се придобива правото на собственост върху урегулирания поземлен имот; Обжалване на ПУП –актуална съдебна практика на ВАС;

15,30 - 16,00

Кафе - пауза

16,00 - 17,30

ЛЕКТОРИ
Любомира Мотова - съдия ВАС
Ирена Обретенова - съдия Административен съд - Варна

3.    Особености на сделките по чл.15, ал.3 и чл.17, ал.3 от ЗУТ. Описание на частите от поземления имот – предмет на сделката. Промяна на собствеността. Практически проблеми при приложението на разпоредбите и актуална съдебна практика (например необходимостта от представяне на окончателен договор за издаване на разрешение за строеж).Съдебна практика относно оспорване на заповед за одобряване на ПУП по реда на чл.17 от ЗУТ, както и способи за защита на заинтересуваните лица при липса на елемент от фактическия състав на чл.15 от ЗУТ в светлината на необжалваемостта на заповедта за одобряване на плана за регулация по смисъла на чл.15, ал.6 от ЗУТ (например при позоваване на чл.15 от ЗУТ от страна на администрацията въпреки липсата на елемент от фактическия състав);

 

05.05.2017г. - петък

 

09,00 - 10,30

ЛЕКТОРИ
Любомира Мотова - съдия ВАС
Ирена Обретенова - съдия Административен съд - Варна

Втора част

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

1.    Одобряване на инвестиционните проекти и разрешаване на строителството- компетентни органи, титуляри на разрешението за строеж, заинтересувани лица. Загуба на правно действие и презаверка на разрешението за строеж в светлината на измененията на Закона за устройство на територията с ДВ, бр.13 от 2017 г.

2.    Режими на разрешаване на строителството по ЗУТ .

10,30 - 11,00

Кафе - пауза

11,00 - 12,30

ЛЕКТОРИ
Любомира Мотова - съдия ВАС
Ирена Обретенова - съдия Административен съд - Варна

3.    Контрол върху действията по разрешаване на строителството-при служебната проверка и по жалба на заинтересувани лица.

4.    Правен статут на местата за паркиране съгласно чл. 37 от ЗУТ. Практически проблеми при разпореждането с местата за паркиране преди и след приемането на чл.37, ал.4 от ЗУТ с ДВ., бр.101 от 2015 г.

12,30 - 13,30

ОБЕДНА ПОЧИВКА - организиран обяд за участниците. За допълнителна информация прочетете тук.

13,30 - 15,00

ЛЕКТОРИ
Любомира Мотова - съдия ВАС
Ирена Обретенова - съдия Административен съд - Варна

Трета част

КОНТРОЛ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА НАРУШЕНИЯ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗУТ

1.    Разпределение на контролните правомощия между местните власти и ДНСК.

2.    Нарушения в строителството и незаконно строителство-разлика в двата института на ЗУТ.

15,00 - 15,30

Кафе - пауза

15,30 - 17,00

ЛЕКТОРИ
Любомира Мотова - съдия ВАС
Ирена Обретенова - съдия Административен съд - Варна

3.     Търпими строежи и незаконно строителство по ЗУТ. Заварени строежи. Временни строежи.

ДИСКУСИЯ И ОТГОВОРИ НА УЧАСТНИЦИ

 

Край на семинара с раздаване на сертификати

СВАЛИ ПРОГРАМАТА ЗА СЕМИНАРА   

Допълнителна информация

І. Цена за участие в семинара: 200 лв. без ДДС

Включва: 12 учебни часа лекции, три кафе-паузи, един обед, учебни и рекламни материали, сертификат за участие;

ІІ. Настаняване

1. Хотел Ренесанс***, пл. Възраждане - София
Цени:
- 65 лв. с ДДС за настаняване в единична стая
- 70 лв. с ДДС за настаняване вдвойна стая
В цената са включени закуска на блок маса и безжичен интернет

2. Бест Уестърн Хотел Експо****, бул. Цариградско шосе № 149 - София
Цени:
- 65 евро с ДДС за настаняване в единична стая + 0,56 евро градска такса
- 75 евро с ДДС за настаняване в единична стая + 0,56 евро градска такса (на човек по 38,06 евро)
В цената са включени закуска, WI FI интернет, напитка в стаята, ползване на фитнес зала, сауна, паркинг.

ІІІ. Обществен транспорт до Бизнес център Capital Fort

1. Софийско метро - линия 1, посока Летище София, спирка ИЕЦ Цариградско шосе
2. Автобусни линии
2.1. До сп. МБАЛ Св.Анна ( Окръжна болница ):
      - от Централна гара: линии 213,305
      - от центъра на града: линии 76,204,305,306,213,604
2.2. От сп. МБАЛ Св.Анна ( Окръжна болница ) до сп. Метростанция Цариградско шосе
      - линии 1 и 6

Виж картата на Софийското метро тук.