29 - 30 - 31 януари 2019 година

София, Хотел Новотел, зала Европа 3

Лектори: Моника Петрова - експерт по ЗДДС

                      Димитър Войнов - експерт по ЗКПО и счетоводство

                      Лорета Цветкова - експерт по ЗДДФЛ

                      Зорница Димитрова - експерт по осигурително право

 

 

 

27 - 28 февруаи 2019 година

София, Хотел Новотел, зала Европа 3

Лектори: Валентина Василева - експерт по ЗДДС

                      Зорница Димитрова - експерт по осигурително право

                      Лорета Цветкова - експерт по ЗДДФЛ

                      Димитър Войнов- експерт по ЗКПО и счетоводство

 

 

 

15 - 16 ноември 2018 година

София, Хотел Новотел, зала Европа 3

Лектори: Бойко Костов - д.е.с.

                      Зорница Димитрова - експерт по осигурително право

                      Лорета Цветкова - експерт по ЗДДФЛ

                      Теодора Дичева - директор на "Дирекция правно обслужване на инспекционната
                      дейност" в ИА ГИТ