27 септември 2019 година

София, Хотел Новотел, зали Европа 1+2+3

Лектори: Десислава Канева - адвокат, експерт по прилагане на СИДДО
                      Иван Антонов - гл. юk. в дирекция "СИДДО" в ЦУ на НАП
                      Зорница Димитрова - адвокат, експерт по осигурително право
                      Катя Гущерска - специалист Наредба Н-18, гл. експерт по приходите в ЦУ на НАП
                      Любка Тимчева - специалист Наредба Н-18, експерт в дирекция "Контрол" в ЦУ на НАП
 

 

 

 

30 - 31 януари 2019 година

София, Хотел Новотел, зала Европа 3

Лектори: Моника Петрова - експерт по ЗДДС

                      Димитър Войнов - експерт по ЗКПО и счетоводство

                      Лорета Цветкова - експерт по ЗДДФЛ

                      Зорница Димитрова - експерт по осигурително право

 

 

 

27 - 28 февруаи 2019 година

София, Хотел Новотел, зала Европа 3

Лектори: Валентина Василева - експерт по ЗДДС

                      Зорница Димитрова - експерт по осигурително право

                      Лорета Цветкова - експерт по ЗДДФЛ

                      Димитър Войнов- експерт по ЗКПО и счетоводство