Годишен обзор на промените за 2019 г. Актуални въпроси по прилагането на счетоводното, данъчно и осигурително законодателство.

СЕМИНАР

16 и 2/3 учебни часа
 

„ГОДИШЕН ОБЗОР НА ПРОМЕНИТЕ ЗА 2019 г.

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА СЧЕТОВОДНОТО, ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”​

30 - 31 януари 2019 година

София, Хотел Новотел, зала Европа 3

Лектори: 

Моника Петрова - експрет по ЗДДС

Зорница Димитрова - експерт по осигурително право 

Лорета Цветкова - експерт по ЗДДФЛ

Димитър Войнов - експерт по ЗКПО и счетоводство

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА

 

30.01.2019г. - сряда

 

09,00 - 09,30

Регистрация

09,30 - 11,00

ЛЕКТОР
Моника Петрова - данъчен консултант по ЗДДС 

Т1. ЗДДС и ППЗДДС – промените, влизащи в сила от 2019 г.

1.1. Ново данъчно третиране на ваучери
1.2. Измемения в режима на електронните и далекосъобщителни услуги и  услуги за радио-телевизионно изрлъчване с получател ДНЗЛ в ЕС
1.3. Промени, свързани с определяне на данъчната основа при безвъзмездните доставки на услуги

11,00 - 11,30

Кафе - пауза

11,30 - 13,00

ЛЕКТОР
Моника Петрова - данъчен консултант по ЗДДС 

Т.1. Продължение

1.4. Промени в обхвата на освободените доставки и облагаемите с нулева ставка по ДДС-
1.5. Отложено начисляване на ДДС при внос - условия и ред за прилагане

Т2. Актуални казуси от стопанската дейност и практиката на НАП.

 

Дискусия и отговори на въпроси на участниците

13,00 - 14,00

Обедна почивка - лек работен обяд със сандвичи

14,00 - 15,30

ЛЕКТОР
Зорница Димитрова - адвокат, експерт по осигурително право

Т1. Социално и здравно осигуряване и промените в сила от 2019 г.

15,30 - 16,00 Кафе - пауза
16,00 - 17,30

ЛЕКТОР
Зорница Димитрова - адвокат, експерт по осигурително право

Т2. Особености на декларирането на данни за осигурените лица. Актуални въпроси от прилагането на осигурителното законодателство.

 

Дискусия и отговори на въпроси на участниците

 

31.01.2019г. - четвъртък

09,00 - 10,30

ЛЕКТОР
Лорета Цветкова - експерт по ЗДДФЛ

Т1. ЗДДФЛ - промените за 2019 г.

10,30 - 11,00

Кафе - пауза

11,00 - 12,30

ЛЕКТОР
Лорета Цветкова - експерт по ЗДДФЛ

Т2. Задължения за деклариране на физическите лица, данъчни облекчения, новата декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

12,30 - 13,30

Обедна почивка - лек работен обяд със сандвичи

13,30 - 15,30

ЛЕКТОР
Димитър Войнов - експерт по ЗКПО и счетоводство

Т1. Годишно финансово приключване - етапи; Задължения на данъчните субекти по Зсч. и счетоводните стандарти; МСФО 15 - приходи от договори с клиенти; Прилагане на ЗКПО във връзка с годишното деклариране на данъци.

15,30 - 16,00

Кафе - пауза

16,00 - 17,30

ЛЕКТОР
Димитър Войнов - експерт по ЗКПО и счетоводтво

Т2. ЗКПО– промените за 2019 г. Актуални казуси и практиката на НАП.

Т.3. Промени в Закона за счетоводството

  Дискусия и отговори на въпроси на участниците

 

 

Край на семинара с раздаване на сертификати

СВАЛИ ПРОГРАМАТА ЗА СЕМИНАРА   

Финансови условия и допълнителна информация

Eднодневно участие на 30.01.19 или на 31.01.19

І. 160 лв. без ДДС
Бонус - 30 мин. лекция повече за корпративното и счетоводно законодателство на 28.02.2019
Включва: 8, съответно 8 и 2/3 учебни часа лекции, две кафе-паузи, лек работен обяд, учебни и рекламни материали, сертификат за участие;

Двудневно участие

Предпродажна цена с плащане до 28.12.2018 г.

ІІ. 250 лв. без ДДС
Бонус - 30 мин. лекция повече за корпративното и счетоводно законодателство

Включва: 16 и 2/3 учебни часа лекции, четири кафе-паузи, два пъти лек работен обяд, учебни и рекламни материали, сертификат за участие;

Ранна регистрация с плащане до 16.01.2019 г.

ІІІ. 270 лв. без ДДС
Бонус - 30 мин. лекция повече за корпративното и счетоводно законодателство
*Допълнително 5% отстъпка за участници в други семинари и 10% отстъпка за повече от един участник

Включва: 16 и 2/3 учебни часа лекции, четири кафе-паузи, два пъти лек работен обяд, учебни и рекламни материали, сертификат за участие;

Късна регистрация с плащане след 16.01.2019 г.

ІV. Цена за участие: 290 лв. без ДДС
Бонус - 30 мин. лекция повече за корпративното и счетоводно законодателство
*Допълнително 5% отстъпка за участници в други семинари и 10% отстъпка за повече от един участник

Включва: 16 и 1/2 учебни часа лекции, четири кафе-паузи, два пъти лек работен обяд, учебни и рекламни материали, сертификат за участие;

Обществен транспорт до Хотел Новотел София

1. Автобусни линии - № 213, № 305 от Лъвов мост, спирка УМБАЛ "Света Анна"

2.  Автобусна линия - № 306 от СУ Кл.Охридскиспирка УМБАЛ "Света Анна"

При налични свободни места, паркингът на хотела може да се ползва безплатно

Ако не сте от София и желаете препоръка при избора за нощуване, ние можем да ви съдействаме.