Прилагане на ЗДДС при международната търговия със стоки и услуги. Ревизионни производства по ЗДДС

 

СЕМИНАР 
 

„ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС ПРИ МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ. УСЛУГИ С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ

РЕВИЗИОННИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗДДС. ДАНЪЧЕН ПРОЦЕС”​

24.11 2017 година

София, Хотел Шипка, зала 1 А

Лектори: 

Валентина Василева

адв. Бойчо Момчилов

МЕСТАТА ЗА СЕМИНАРА СА ИЗЧЕРПАНИ!

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА

24.11.2017г. - петък

 

08,30 - 09,00

Регистрация 

09,00 - 10,30

ЛЕКТОР
Валентина Василева - данъчен консултант по ЗДДС

Международна търговия със стоки и услуги
Първа част

1. Общи принципи на определяне датата на данъчното събитие и мястото на изпълнени на доставката в международната търговия със стоки и услуги.
1.1. Връзка между условията по Инкотермс и място и дата на данъчното събитие 
1.2. Данъчно събитие при различни дати на фактурата и начало на транспорта
2. Място на изпълнение на доставка със стоки, закупени в друга държава – членка и изнесени за трета страна
3. Продажба на стоки от склад в друга държава – членка на Европейския съюз

10,30 - 11,00

Кафе - пауза

11,00 - 12,30

Международна търговия със стоки и услуги
Втора част

4. Тристранна операция, при която стоките временно престояват в логистичен склад
5. Покупка на стоки от дружество, установено в трета страна, които се транпортират от държава – членка на ЕС до България.
5.1. Покупка на стока от трета страна и продажба за дружество от ЕС с директен транспорт от третата страна до страната от ЕС
6. Общ случай и специфични случаи за определяне на място на изпълнение на услуги:
- Услуги с получател чуждестранна фирма;
- Получени услуги от трета страна
- Услуги, свързани с недвижими имоти, международни панаири, конференци
- Режими на посредническите услуги под влиянието на режимите на основните доставки
- Услуги по електронен път
-- важното, което фриилансърите  трябва да знаят
7. Самооблагане с ДДС при получаване на услуги от чуждестранна фирма

ДИСКУСИЯ С УЧАСТНИЦИТЕ

12,30 - 13,30

Обедна почивка

13,30 - 15,00

ЛЕКТОР
адв. Бойчо Момчилов

Ревизионни производства по ЗДДС. Преглед и анализ на актуалната съдебна практика на ВАС и на СЕС относно признаванеправото на данъчен кредит.
Първа част

1. Проблеми при доказване реалността на доставките на стоки и/или услуги в ревизионното производство по ЗДДС. 
- Ненамирането на доставчиците на адресите за кореспонденция. Липсата на ресурсна обезпеченост  на доставчиците за извършване на фактурираните доставки. Неначисляването и/или неплащането на ДДС от страна на доставчиците. 
- Изисквания към документалната обоснованост на доставките. Решение от 8.05.2013 г.  по дело С-271/12  на СЕС в практиката на ВАС.  
2. Данъчно третиране при различните хипотези на липса на облагаема доставка и/или данъчна злоупотреба по чл. 177 от ЗДДС. Различни видове привидни сделки -  абсолютна и относителна симулация – определение и значение.
3. Приложение на решенията на СЕС в практиката на ВАС по казуси относно правото на приспадане на данъчен кредит.
4. Проблеми при доказването на ВОД. Анализ на съдебна практика на ВАС. Приложение на Решение от 6.09.2012 г. на СЕС по дело C-273/11 в практиката на ВАС. 

15,00 - 15,30

Кафе - пауза

15,30 - 17,00

Ревизионни производства по ЗДДС. Преглед и анализ на актуалната съдебна практика на ВАС и на СЕС относно признаванеправото на данъчен кредит.
Втора част

5. Проблеми при признаването на данъчен кредит по авансови плащания. Анализ на съдебна практика на ВАС. 
6. Разваляне на сделки. Корекции на ползван данъчен кредит. Анализ на съдебната практика на ВАС н СЕС. 

Данъчен процес - промените от 2017 г.

7. Отговорност на трети лица за публични задължения на дружеството. Анализ на последните промени в режима по ДОПК.


ДИСКУСИЯ С  УЧАСТНИЦИТЕ

  Обмяна на идеи и контакти /networking/ на чаша вино с ядки и раздаване на сертификати
   

 

СВАЛИ ПРОГРАМАТА ЗА СЕМИНАРА   

Допълнителна информация

Ранна регистрация и плащане до 10.11.2017 г.

І. Цена за участие: 135 лв. без ДДС
*Допълнително 10% отстъпка за повече от един участник

Включва: 8 учебни часа лекции, две кафе-паузи, участие в Networking, учебни и рекламни материали, сертификат за участие;

Късна регистрация и плащане след 10.11.2017 г.

ІІ. Цена за участие: 165 лв. без ДДС
*Допълнително 10% отстъпка за повече от един участник

Включва: 8 учебни часа лекции, две кафе-паузи, участие в Networking, учебни и рекламни материали, сертификат за участие;

Настаняване

1. Хотел Шипка***, бул. Тотлебен 34 А - София
Цени:
- 49 лв. с ДДС за настаняване в единична стая лукс
- 32,50 лв. с ДДС за настаняване в двойна стая лукс (на човек)
- 36 лв. с ДДС за настаняване в единична стая стандартна
- 30 лв. с ДДС за настаняване в двойна стансартналукс (на човек)

В цената е включена закуска на блок маса, застраховка, туристически данък и безжичен интернет

Обществен транспорт до Хотел Шипка

1. Трамвайна линия - № 5, № 4, спирка МБАЛСМ "Пирогов"
2. Автобусни линии - № 604, № 260, спирка МБАЛСМ "Пирогов", съотв. Руски паметник