16 октомври 2018 година

Хотел Новотел София, зала Париж

Лектори: адв. Анита Поповски - Адвокатско съдружие "Ернст и Янг"

                      Зорница Димитрова - адвокат, експерт по осигурително право

                    

МЕСТАТА ЗА СЕМИНАРА СА ИЗЧЕРПАНИ!