Сумирано изчисляване на работното време. Правни и осигурителни характеристики.

 

СЕМИНАР
 

8 учебни часа

 

СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ.

ПРАВНИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

16.10.2018 година

 Хотел Новотел София, зала Париж

Лектори: 

адв. Анита Поповски - Адвокатско съдружие "Ернст и Янг"

адв. Зорница Димитрова - експерт по осигурително право

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА

 

16.10.2018г. - вторник

 

09,00 - 09,30

Регистрация 

09,30 - 11,00

ЛЕКТОР
адв. Анита Поповски

L1. Кодекс на Труда и Наредба за работното време, почивките и отпуските.
 
1. Правната уредба на сумираното изчисляване на работното време
2. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските във връзка с режима на сумирано изчисляване на работното време;

11,00 - 11,30

Кафе - пауза

11,30 - 13,00

ЛЕКТОР
адв. Анита Поповски

L2. Електронно трудово досие. Права и задължения при обработване на личните данни в трудовите правоотношения.
 
3. Изисквания за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя;
4. Основания за обработване  на лични данни в трудовото правоотношение; Права на служителите като субекти на лични данни.

 

ДИСКУСИЯ С УЧАСТНИЦИТЕ

13,00 - 14,00

Обедна почивка - лек работен обяд със сандвичи

14,00 - 15,30

ЛЕКТОР
Зорница Димитрова - адвокат, експерт по осигурително право

Сумирано изчисляване на работното време – особености на социалното осигуряване. Законодателни промени от 01.07.2018 г. - първа част

L1. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, свързани със сумирано изчисляване на работното време.

1.1. Отпуск за временна нетрудоспособност с влияние върху СИРВ.
1.2. Изчисляване на личната норма.
1.3. Извънреден труд
 
L2. Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, касаещи сумираното изчисляване на работното време:
 
2.1. Попълване на декларация обр.1
2.2. Изравняване на декларираните данни
2.3. Отчитане на извънреден труд
2.4. Изплащане на обезщетения за временна нетрудоспособност /Попълване на Прил.№ 9/. 

 

 ДИСКУСИЯ С УЧАСТНИЦИТЕ

15,30 - 16,00

Кафе - пауза

16,00 - 17,30

ЛЕКТОР
Зорница Димитрова - адвокат, експерт по осигурително право

Сумирано изчисляване на работното време - продължение

 
L3. Определяне на минималния и максималния размер на осигурителния доход при сумирано изчисляване на работното време.
 
3.1. Попълване на декларация обр.1 в края на периода
3.2. Определяне на осигурителен стаж и доход при СИРВ
 
L4. Контрол при отчитането на работното време от страна на компетентните институции –ИА ГИТ, НОИ, НАП
 
  ДИСКУСИЯ С  УЧАСТНИЦИТЕ
  Раздаване на сертификати
 
   

СВАЛИ ПРОГРАМАТА ЗА СЕМИНАРА   

Финансови условия и допълнителна информация

Ранна регистрация с плащане до 03.10.2018 г.

І. 150 лв. без ДДС
*Допълнително 5% отстъпка за участници в други семинари и 10% отстъпка за повече от един участник

Включва: 8 учебни часа лекции, две кафе-паузи, лек работен обяд, учебни и рекламни материали, сертификат за участие;

Късна регистрация с плащане след 03.10.2018 г.

ІІ. Цена за участие: 180 лв. без ДДС
*Допълнително 5% отстъпка за участници в други семинари и 10% отстъпка за повече от един участник

Включва: 8 учебни часа лекции, две кафе-паузи, лек работен обяд, учебни и рекламни материали, сертификат за участие;

 

Обществен транспорт до Хотел Новотел София

1. Автобусни линии - № 213, № 305 от Лъвов мост, спирка УМБАЛ "Света Анна"

2.  Автобусна линия - № 306 от СУ Кл.Охридскиспирка УМБАЛ "Света Анна"

При налични свободни места, паркингът на хотела може да се ползва безплатно