Постигане на съответствие с Общия регламент за защита на личните данни 2016/679 - ВТОРО ИЗДАНИЕ

 

СЕМИНАР
 

8 учебни часа

 

ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ "ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 2016/679"

МОДУЛ М1 - ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ( GDPR )

21.03.2018 година

 Хотел Новотел София, зала Париж

Лектори: 

адв. Станимир Цолов

адв. Весела Кабатлийска

Александрина Банушева - магистър по право

МЕСТАТА ЗА СЕМИНАРА СА ИЗЧЕРПАНИ!
Очаквайте скоро информация за следващи дати по същата тема!

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА

21.03.2018г. - сряда

 

09,00 - 09,30

Регистрация 

09,30 - 11,00

ЛЕКТОР
адв. Станимир Цолов

L1 - Регламент  679 – обективна потребност и история на законодателството в областта на зашитата на личните данни 

L2 - Законодателство променящо глобалната игра 

11,00 - 11,30

Кафе - пауза

11,30 - 13,00

L3 - Принципи на обработката на лични данни и законосъобразност на процеса

L4 - Права на субектите на лични данни и задължения на администраторите на лични данни

 

ДИСКУСИЯ С УЧАСТНИЦИТЕ

13,00 - 14,00

Обедна почивка

14,00 - 15,30

ЛЕКТОР
адв. Весела Кабатлийска

L5 - Служител по защита на личните данни. Ролите на администратора и на обработващия лични данни

L6 - Трансфер на лични данни към трети страни. Кодекси на поведение, сертифициране, марки и печати

 

 ДИСКУСИЯ С УЧАСТНИЦИТЕ

15,30 - 16,00

Кафе - пауза

16,00 - 17,30

ЛЕКТОР
Александрина Банушева - експерт IT право

L7 -Технически и организационни мерки за защита на личните данни

L8 - e-Privacy - правото на неприкосновеност на личния живот в Интернет

  ДИСКУСИЯ С  УЧАСТНИЦИТЕ
  Раздаване на сертификати
   

СВАЛИ ПРОГРАМАТА ЗА СЕМИНАРА   

Допълнителна информация

Ранна регистрация и плащане до 14.02.2018 г.

І. Цена за участие: 150 лв. без ДДС
*Допълнително 5% за участници в други семинари и 10% отстъпка за повече от един участник

Включва: 8 учебни часа лекции, две кафе-паузи, учебни и рекламни материали, сертификат за участие;

Късна регистрация и плащане след 14.02.2018 г.

ІІ. Цена за участие: 170 лв. без ДДС
*Допълнително 5% за участници в други семинари и 10% отстъпка за повече от един участник

Включва: 8 учебни часа лекции, две кафе-паузи, учебни и рекламни материали, сертификат за участие;

Обществен транспорт до Хотел Новотел София

1. Автобусни линии - № 213, № 305 от Лъвов мост, спирка УМБАЛ "Света Анна"

2.  Автобусна линия - № 306 от СУ Кл.Охридскиспирка УМБАЛ "Света Анна"

При налични свободни места, паркингът на хотела може да се ползва безплатно